top of page

Privacybeleid Joycelyn Bartlett counseling-training-loopbaanbegeleiding

Joycelyn Bartlett respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Joycelyn Bartlett heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Joycelyn Bartlett.

Delen met derden
Joycelyn Bartlett zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld facturatie.

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Joycelyn Bartlett gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Joycelyn Bartlett waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Joycelyn Bartlett kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Joycelyn Bartlett en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Joycelyn Bartlett verstrekt.

Bij Joycelyn Bartlett kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Joycelyn Bartlett verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Joycelyn Bartlett je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor het afnemen van tests, assessments en coaching. 

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Joycelyn Bartlett. En over nieuws en inspiratie als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Joycelyn Bartlett bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien zorgt Joycelyn Bartlett voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Joycelyn Bartlett maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Joycelyn Bartlett maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Joycelyn Bartlett maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Joycelyn Bartlett

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Joycelyn Bartlett heeft hier geen invloed op.

Joycelyn Bartlett heeft Google geen toestemming gegeven om via haar site verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar joycelyn.bartlett@gmail.com.  Joycelyn Bartlett zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Joycelyn Bartlett is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.joycelynbartlett.com/. is de website van Joycelyn Bartlett. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69538654 E-mailadres. joycelyn.bartlett@gmail.com

bottom of page