top of page

TRAUMAHELING; over dat wat we na herdenken beter niet vergeten ons te herinneren

Bijgewerkt op: 24 apr.


In dit blog leg ik uit waarom het in mijn optiek essentieel is om na het herdenken van angst liefde te herinneren. Dit blog gaat over trauma, hoe het kan ontstaan, hoe het kan terugkeren en hoe het kan worden geheeld.


HERDENKEN


Ieder jaar staan we collectief stil bij de wreedheden van de 2e wereldoorlog. Een traumatische episode in onze geschiedenis die voor iedereen nog voelbaar is. Ieder jaar opnieuw vragen we ons af hoe zoiets afschuwelijks toch ooit mogelijk is geweest. En ieder jaar opnieuw worden we ons weer extra bewust dat er in wezen niet zo heel veel is veranderd in de wereld. Er is nog steeds oorlog, groepen mensen staan nog steeds vijandig tegenover elkaar, de polarisatie lijkt alleen maar toe te nemen. De tegenstellingen in de politiek, in de verdeling van welvaart, in economische en ecologische belangen worden steeds groter. Door het begeleiden van individuele traumahelingsprocessen begon het mogelijke antwoord op de vraag waarom de geschiedenis zich voortdurend lijkt te herhalen mij te dagen.


Definitie van waanzin Albert Einstein:

Telkens hetzelfde doen en steeds een andere uitkomst verwachten.


Trauma en trauma re-enactment

We spreken over trauma als impactvolle gebeurtenissen uit het verleden nog steeds een actieve rol spelen in iemands gevoel, denken en handelen in het heden. Kenmerkend voor trauma is een gevoel van overweldigd worden en hulpeloosheid. Men is overgeleverd aan de automatische patronen van het overlevingsmechanisme, het bewuste denkvermogen is uitgeschakeld. Het komt veel voor dat mensen het trauma dat zij in het verleden hebben ervaren ongewild telkens opnieuw in hun leven brengen. Op onbewust niveau is dit een poging om het onverwerkte trauma alsnog op te lossen. De term waarmee dit fenomeen in de psychologie wordt omschreven is ‘trauma re-enactment’.


Trauma re-enactment – trauma uit het verleden voedt onbewust het voelen, denken en handelen in het heden waardoor het trauma telkens opnieuw in het leven wordt geroepen.

Hoe ontstaat trauma?

Er is een risico op trauma als een onverwachte situatie als potentieel levensbedreigend wordt ervaren, fysiek of emotioneel, en deze situatie ver boven onze macht ligt.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn het niet alleen grote gebeurtenissen die trauma veroorzaken, zoals bijvoorbeeld oorlog, een ernstig ongeluk, fysiek of mentaal misbruik. Trauma kan zich cumulatief ontwikkelen door verschillende ‘kleinere’ gebeurtenissen of onveilige situaties (fysiek en/of psychisch). Ook het horen van verhalen van anderen of het zien van beelden kan trauma veroorzaken.


Geweld, angst en polarisatie voeren de boventoon in journalistieke berichtgeving, social media, films, computergames etc. Zijn we ons voldoende bewust van het mogelijk traumatiserende effect daarvan?

Een traumatische reactie kan ontstaan als;

  • we ons verlaten of opgesloten voelen (geen kant op kunnen),

  • we levensbedreigende machtsongelijkheid ervaren,

  • de oplossing voor een situatie ver boven onze fysieke macht uitgaat of we daarin tegen onze energiegrenzen aanlopen,

  • we ambiguïteit (onduidelijkheid) ervaren in situaties die van belang zijn voor onze overleving.

Als je bovenstaande leest herken jij misschien net als ik de actualiteit van deze gevoelens in onze maatschappij. Kijkend naar de wereldgeschiedenis kunnen we ons afvragen wat de invloed van trauma is op keuzes die we maken.


Is het feit dat de geschiedenis zich continue lijkt te herhalen mede het gevolg van trauma re-enactment op collectief niveau? Als dit van invloed is, wat is er dan nodig om dit patroon te stoppen?

VERGETEN


Individuele traumaheling vs collectieve traumaheling is er een verschil?


"Je kunt een probleem niet oplossen met het denken dat het heeft veroorzaakt.”

Albert Einstein


Individuele traumaheling gaat over het verleden een plek geven én, iets wat cruciaal is in het genezingsproces, het creëren van een nieuw richtinggevend verhaal. Vervolgens ondersteun je de cliënt om stappen te zetten vanuit dit nieuw gecreëerde begin waarin er vrije ruimte is ontstaan om de gewenste toekomst vorm te geven. Dit laatste is cruciaal voor duurzame traumaheling voor het individu. Het lijkt mij logisch dat dit ook voor collectieve traumaheling geldt. En is dat niet precies de stap die we vergeten na het herdenken?


Het creëren van een nieuw positief richtinggevend verhaal voor de toekomst, vrij van de knellende banden uit het verleden is cruciaal in het herstellen van trauma en dit is precies wat we vergeten na het herdenken.

HERINNEREN


Collectieve traumaheling;

Dat wat van belang is ons te HER-INNEREN na het HERDENKEN

Stel de geschiedenis is mijn cliënt, ik noem haar Historia. Historia loopt telkens opnieuw vast in de her-enscenering van de trauma’s die zij heeft ervaren. Zij verlangt los te komen uit angst en zij wil een nieuwe toekomst creëren waar liefde centraal staat.


Stap 1: LEREN ONTSPANNEN

Historia breng ik kennis en vaardigheden bij die haar helpen om in verbinding te komen met een veilige plek in zichzelf ongeacht de omstandigheden.

Stap 2: TRAUMA VERWERKING; HERDENKEN EN ‘VERGETEN’

Vervolgens begeleid ik Historia met een bewezen effectieve techniek om het trauma een plek te geven in het lange termijn geheugen. Waardoor de emotionele pijn, angst en verdriet uit het verleden het heden niet langer beïnvloedt.

Stap 3: ACTIVEREN AANGEBOREN HULPBRONNEN EN GROEIPOTENTIEEL

Samen met Historia ga ik op zoek naar wat het overleven en herstellen van deze gebeurtenissen haar vertelt over haar kracht, kwaliteiten en haar levenslessen. We boren interne en externe hulpbronnen aan die zij kan aanspreken om zich verder te sterken.

Stap 4: VISUALISEREN GEWENSTE TOEKOMST

Ik laat Historia haar toekomst verbeelden en laat haar met al haar zintuigen ervaren hoe deze toekomst aanvoelt. Ik adviseer haar zich in dit gevoel te oefenen. Zich deze toekomst met regelmaat te verbeelden, er over te schrijven of dit in andere creatieve uitingen voor zichzelf zichtbaar en tastbaar te maken.

Stap 5: AANDACHT TRAINING EN PSYCHO EDUCATIE

Vervolgens ontvangt Historia een intensieve training om haar automatische gedragspatronen goed te leren herkennen, daar uit te stappen en bewuste keuzes maken voor dát gevoel, díe gedachte, dát gedrag dat ondersteunend is aan haar gedroomde toekomst. Zij leert én ervaart hiermee dat zij méér is dan haar patronen, dat zij deze kan observeren en overstijgen. Zij leert bewuste keuzes maken voor gezonde voeding, fysiek en emotioneel(!) en begrijpt het effect daarvan op lichaam en geest.

Stap 6: BEWUSTZIJNSONTWIKKELING

Historia ontdekt met de tijd dat alles wat leeft onlosmakelijk met elkaar verbonden is en niet zonder elkaar kan bestaan. Ze ziet in dat zij een verhaal is dat zij nú schrijft en dat elk moment nieuw is. Zij voelt dat zij onderdeel is van een allesomvattend bewustzijn dat onvoorwaardelijk lief heeft. Met dit besef ervaart zij een enorme vrijheid en vreugde.

Stap 7: LIEFDE HERINNEREN

Vanaf nu telkens als Historia haar angst herdenkt, herinnert zij zich keer op keer de liefde en stapt daarmee moeiteloos haar nieuwe toekomst in.


Wil jij ook loskomen van oude angstpatronen en ruimte creëren voor jou gewenste toekomst?


Schrijf je dan in voor de Mindfulness Plus training Veerkracht.

Start woensdagochtend 10 mei in Utrecht.


Klik op deze knop voor meer informatie of bel met Joycelyn Bartlett 06 22 936780
bottom of page