top of page

Nieuwe wetenschap en oude wijsheid werken samen aan het herstel van evenwicht in de wereld.


Alan Wallace bouwt in Toscane aan een onderzoek- en ontmoetingsplaats waar wetenschappers en meesters van spirituele tradities hun krachten bundelen. Gezamenlijk gaan zij op zoek naar de overeenkomsten van hun kennis en inzichten voortgekomen uit deze twee uiterste onderzoeksmethoden. Wetenschap en spiritualiteit zijn twee kanten van de zelfde medaille. Wetenschap onderzoekt de aard van ons bestaan door bestudering van de 'objectieve' buitenwereld. Spirituele tradities zoals het Boeddhisme onderzoekt de aard van ons bestaan door bestudering van de 'subjectieve' binnenwereld. Beiden komen tot belangwekkende conclusies. De grote vraag is 'is er een verschil?' Conclusies van nieuwe wetenschap zoals bijvoorbeeld Quantumfysica en leringen van oude wijsheidstradities vertonen verrassende gelijkenissen. Het is de hoogste tijd deze gelijkenissen aan serieus onderzoek te onderwerpen. Een uniek initiatief dat van grote waarde zal blijken voor het herstel van evenwicht in de wereld. Wil jij daar ook aan bijdragen?

Bekijk de video en doneer!


"De grootste ontdekkingen van de 21ste eeuw zullen komen van steeds verder verruimende inzichten over wat het betekent om mens te zijn, in plaats van nieuwe technologie."

John Naisbitt Management Goeroe.

bottom of page