top of page

Hoe Social Media ons brein verandert

Ons brein is een sociaal orgaan, geëvolueerd om relaties aan te gaan. Het brein ontwikkelt zich in contact met zijn omgeving. Wat betekent het als deze relaties zich meer en meer in een virtuele wereld bewegen?


Recente wetenschappelijke inzichten laten zien dat het brein zich ontwikkeld in contact met zijn omgeving. De cultuur waarin je wordt geboren, het gezin waarin je wordt grootgebracht, de relaties die je aangaat, de ervaringen die je hebt. Alles waar je met regelmaat aan wordt blootgesteld is van invloed op de structuur van je brein en zenuwstelsel. Dat weer onderliggend is aan je gevoel en gedrag.
In persoonlijke communicatie van mens tot mens wordt de boodschap behalve middels taal ook overgebracht door; 1. oogcontact, 2. gezichtsuitdrukking, 3. stemgebruik, 4. lichaamshouding, 5. gebaren, 6. timing en 7. de intensiteit waarmee dit alles wordt gebracht.
Deze non-verbale signalen worden door dát deel van het brein verwerkt dat meer in contact staat met ons gevoel en onze lichaamssensaties. Indien persoonlijke communicatie steeds meer wordt vervangen door communicatie via Social Media, zullen onze breinverbindingen waarmee we in contact staan met ons gevoel en ons lichaam, minder gebruikt worden.
Neurowetenschap leert ons "If you don't use it, you loose it." Lopen wij met het toenemende gebruik van Social Media het risico ons oppervlakkiger te ontwikkelen? Uit contact met ons gevoel, uit contact met de wijsheid van ons lichaam en daarmee ook uit diepgaand contact met elkaar?

Is Social Media onze relaties aan het vervangen of voegt het daar juist aan toe?

bottom of page