top of page

De 7 sleutels voor Veerkracht & Vitaliteit in een turbulente tijd.

Bijgewerkt op: 22 apr.

Veel mensen kampen vandaag de dag met gevoelens van spanning, angst en onzekerheid. Misschien herken je dit ook bij jezelf? Wees gerust!

Jij hebt van nature alles in huis om je fysiek en mentaal evenwicht te herstellen. In dit blog ontdek je de 7 sleutels die voor jou de deuren open zetten naar een Vitaal en Veerkrachtig bestaan.


 

Sleutel #1: Herken de werking van de natuur in jezelf

Alles wat leeft is van nature veerkrachtig. Dus ook jij!

Voel je je moe, neerslachtig en ervaar je een gebrek aan levenslust?

Dit zijn signalen van jouw natuur die aangeven dat er iets uit balans is geraakt.


Wat jij met elk ander levend organisme gemeen hebt is dat je voedingsstoffen nodig hebt om te kunnen groeien en te herstellen. Én dat jij in de basis alles in huis hebt om in die voedingsstoffen te kunnen voorzien.

Jij bent van nature veerkrachtig! Als jouw geest/lichaam je iets anders vertelt, belangrijk om daar goed naar te (leren) luisteren. Lees verder en ontdek wat jij nodigt hebt én in huis hebt om jouw natuurlijke balans te herstellen.


Sleutel #2: Gezonde voeding, fysiek én emotioneel(!)

We weten allemaal dat gezond eten, voldoende bewegen en goed slapen van groot belang zijn voor onze fysieke en mentale gezondheid. Wat veel minder bekend is dat we ons ook emotioneel gezond dienen te voeden om ons vitaal en veerkrachtig te houden. Ieder mens heeft emotionele basisbehoeften en als één of meerdere lange tijd te weinig aandacht krijgen ontstaat er een disbalans in ons systeem. Dit voelt als ongemak, in het engels noemen we dat een 'dis-ease'.


Een aantal voorbeelden van emotionele behoeften* zijn; Een gevoel van veiligheid, een gevoel van autonomie, ons een onderdeel van een gemeenschap voelen, voldoende tijd hebben om tot rust te komen etc. *Zie tabel 1 voor alle 9 emotionele basisbehoeften.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat eenzaamheid een grotere voorspeller is van voortijdig sterven dan roken.

Kijk eens naar tabel 1 met emotionele behoeften en zet dit af tegen jouw persoonlijke situatie en/of de situatie in de maatschappij. Kun jij aan de hand hiervan de groei in angst, depressie en spanningsklachten in de samenleving misschien duiden?


Tabel 1: Emotionele basisbehoeften*

9

Betekenis en Uitdaging

Zingeving, doel groter dan jezelf alleen, uitgedaagd worden, groei

8

Competentie en succes

Het gevoel dat je ergens goed in bent, dat je gewaardeerd wordt, successen behaald

7

Intieme relatie

Tenminste 1 iemand in jouw omgeving waar je volledig je (kwetsbare) zelf kunt zijn

6

Gemeenschap

Een gevoel dat je deel bent van een groter geheel, familie, buurt, vereniging, organisatie

5

Aandacht geven en ontvangen

Balans in de aandacht die je aan anderen geeft, die je terug terugontvangt en aandacht voor jezelf

4

Privacy

Voldoende tijd om je terug te trekken, rust te nemen, in stilte te zijn, prikkels te verwerken

3

Status

Een duidelijk en tevredenstellend beeld hebben over jouw plek, rol, positie in gezin/samenleving/werk

2

Autonomie/controle

Een gevoel dat je een zekere zelfbeschikking hebt, keuzes kunt maken.

1

Veiligheid

Een gevoel van veiligheid zowel in jezelf als in de omgeving waarin je je beweegt.

Sleutel #3: Zet jouw mentale middelen in balans in

Net als elk ander levend organisme hebben we bij geboorte een aantal natuurlijke vermogens gekregen welke ons in staat stellen om in onze behoeften te voorzien. Dit zijn onze mentale middelen*. Het is van belang dat we deze in balans, geïntegreerd en effectief inzetten.


Een van onze mentale middelen is bijvoorbeeld onze verbeeldingskracht. Alles wat je om je heen ziet is ooit begonnen met een idee, met een verbeelding. Echter wat als we onze verbeeldingskracht gebruiken voor allerlei doemscenarios? Onze verbeeldingskracht is eindeloos en moet uiteindelijk weer in verbinding gebracht worden met de realiteit. Dit doen we met ons rationeel denkvermogen. Indien we hiertoe onvoldoende in staat zijn kunnen we uit balans raken. Hoe we denken, wat we verbeelden heeft een direct effect op ons lichaam.

Het placebo-effect gaat over een positieve invloed die we in ons lichaam genereren door een positieve verwachting en vertrouwen. Echter het tegenovergestelde, het nocebo effect, bestaat net zo goed.

Ook emoties zijn een belangrijk instrument. Ze helpen ons herkennen wie of wat belangrijk voor ons is. Onze emoties geven ons bijvoorbeeld het signaal naar een externe prikkel toe te bewegen (veilig/liefde/groei) of om er juist vanaf te bewegen (onveilig/angst/bescherming). In die zin zou je kunnen zeggen dat onze emoties ons immuunsysteem zijn voor prikkels van buiten af. Emoties zijn aangeleerd. Het zijn gevoelens welke wij betekenis hebben gegeven op basis van onze persoonlijke geschiedenis en ervaringen.


Als we ons onveilig of angstig voelen wordt ons empathisch vermogen belemmerd. Vanuit de biologie beredeneerd heel logisch; het (de ander) is immers onveilig.

Als ons lichaam het signaal onveilig ontvangt wordt ons helder denkvermogen (ernstig) beperkt. We staan in de overlevingsstand wat betekent; 'veiligheid zoeken, vechten, vluchten of verstijven'. In deze staat is ons denken zwart/wit, we missen nuance, verliezen overzicht en het denken wordt chaotisch. De vraag die ik me geregeld stel is of de polarisatie die we zien in de samenleving bijvoorbeeld een verband heeft met de hoeveelheid emotionele stress die we ervaren.

Een hoge emotie is een trancestaat welke het rationele denken overruled. Als we hoog-emotioneel zijn, positief of negatief, zien we maar een deel van de werkelijkheid en missen we nuance.

Als je wilt kijk eens naar tabel 2 met mentale middelen en reflecteer op de volgende vragen;

  1. Hoe houden de verschillende mentale middelen elkaar in balans?

  2. Hoe helpen ze ons in onze groei of juist in onze bescherming?

  3. Wat zijn de effecten als deze middelen te eenzijdig of uit balans worden ingezet?

  4. Wat herken je hiervan in jouw persoonlijke situatie en/of in de maatschappij?


Tabel 2 : Mentale middelen - onze aangeboren vermogens

1

Instincten en emoties

resp. aangeboren of aangeleerd. tbv groei of bescherming, signaal er naartoe bewegen of er vanaf bewegen, automatisch, sterke emoties overrulen het rationele denken,...

2

Geheugen en concentratie

Betekenis geven, herkennen, herinneren, leren, ontwikkelen,...

3

Associëren, patroonherkenning

Verbanden zien, het grotere geheel begrijpen bijv. metaforen/kunst/poëzie/verhalen,...

4

Verbeeldingskracht

Ideeën vormgeven, creëren van toekomst,...

5

Rationeel Denkvermogen

Analyseren, logisch nadenken, oplossingen vinden, feiten en cijfers,...

6

Empathisch vermogen

Contact maken met ander, inleven, aanvoelen, begrip hebben,...

7

Communicatie

Alles is communicatie, (non) verbaal; gaat over praten, zien én luisteren,...

8

Observerend zelf

Een stapje terug doen en jezelf observeren, los van intellect, gewaarzijn,...

Sleutel #4:

Herken de stimulerende en belemmerende factoren in de omgeving voor een gezonde emotionele voedingsbodem

De omgeving waar we leven is van grote invloed op de mate waarin wij in onze emotionele behoeften kunnen voorzien en de mate waarin wij onze mentale middelen in balans kunnen inzetten. In hoeverre is de omgeving waarin je leeft; de cultuur van het land, de samenleving, de massamedia, de familie, de gezinssituatie en/of de organisatie waarin je werkt stimulerend of belemmerend om jouw fysieke en mentale evenwicht te kunnen behouden?


Als we onvoldoende aandacht (kunnen) geven aan welke emotionele behoefte dan ook activeert dit de stressresponse. Of de dreiging nu fysiek of emotioneel is, het lichaam reageert op exact dezelfde manier. Neem als voorbeeld de emotionele behoefte ‘veiligheid’. Welke omgevingsprikkels activeren bij jou gevoelens van onveiligheid? Dit kan gaan om bijvoorbeeld; -de prestatiedruk op het werk , -financiële zorgen, -de berichtgeving van de media etc. etc. etc.

De stressresponse beperkt ons helder denkvermogen, zet ons immuunsysteem en spijsverteringsprocessen op een lager pitje. Indien de stress lang aanhoudt raakt ons geest/lichaam systeem uit balans en kunnen we geestelijk en/of fysiek ziek worden.

Ga voor jezelf eens na in hoeverre jij beïnvloed wordt in jouw gevoel van vitaliteit en veerkracht door omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld;

  • Massamedia; hoeveel tijd besteed je aan media en wat brengt dit in jou teweeg?

  • Cultuur; biedt de lands-/buurt-/gezins-/familie/organisatiecultuur – jou voldoende Veiligheid? Autonomie? Status? Privacy? Etc. en wat is daarvan het effect op jouw denken en doen?

  • Welke mentale middelen krijgen in jouw omgeving de meeste nadruk? Welke worden niet of nauwelijks aangesproken? Wat betekent dit voor jou?

Als je dit hebt gedaan, kijk dan;

1. Waar kun je invloed op uitoefenen? Hoe kun je dat doen?

2. Waar heb je geen invloed op? en kun je dit accepteren? Hoe kun je dat doen?

3. En is de balans van de uitkomst van deze twee vragen voor jou voldoende? Zo niet; kun je kiezen voor een andere omgeving? Als dat niet kan hoe kun je je dan tot deze omgeving verhouden? Wie of wat kan je daarbij helpen?


Sleutel #5:

Herken jouw kwaliteiten, kwetsbaarheden en overtuigingen

Je bent geworden wie je bent door jouw aanleg en de reactiepatronen die je in relatie tot jouw omgeving en de gebeurtenissen in je leven hebt aangeleerd. Elke kwaliteit heeft een kwetsbaarheid en andersom. Ben je je bewust van jouw kwaliteiten en de kwetsbaarheden die daarmee samenhangen? Bijvoorbeeld; perfectionisme is een kwaliteit mits deze eigenschap in balans wordt gehouden door bijv. het vermogen te overzien, los te laten en te relativeren.

Het is belangrijk jouw kwetsbaarheden te herkennen en erkennen. Deze volledig te accepteren, te zien wat ze voor je doen en te leren hoe je er mee om kunt gaan. Leren om bewuste keuzes te maken voor dat wat helpend is.

Welke overtuigingen heb je ontwikkeld en zijn deze stimulerend of belemmerend voor jouw groei en het bereiken van jouw doelen? Bijvoorbeeld; ‘Ik mag geen fouten maken versus door het maken van fouten leer ik’ . Wat je aandacht geeft groeit. Wat geef je aandacht? Wat laat je zijn?


Ook hier kun je tabel 1 en 2 er weer bij nemen en voor jezelf nagaan;

  1. Welke kwaliteiten en stimulerende overtuigingen helpen mij om in mijn emotionele behoeften te kunnen voorzien en mijn mentale middelen in balans in te zetten.

  2. Welke kwetsbaarheden en overtuigingen belemmeren mij? Waaraan wil ik werken en wie of wat kan mij daarbij helpen?

  3. Hoe is mijn specifieke omgeving (land, familie, gezin, buurt, organisatie etc) van invloed geweest op de kwaliteiten, kwetsbaarheden en overtuigingen die ik heb ontwikkeld?

Sleutel #6:

Werk aan jouw kennis en vaardigheden om het maximale uit jezelf en jouw omgeving te halen.

Leer goed omgaan met jezelf. Ken je kwaliteiten en je kwetsbaarheden en weet hoe je die voor je kunt laten werken. Leer luisteren naar de signalen van je lichaam en maak bewuste keuzes. Leer omgaan met de energie van spanningen en emoties en zet deze in om jouw doelen te bereiken. Werk met praktische tips en oefeningen om nieuwe overtuigingen en denkpatronen te ontwikkelen die de verandering brengen die je wenst. Neem gerichte stappen voor een optimale match met jouw omgeving.


Sleutel #7: Training Veerkracht - Mindfulness plus (mbsr)*

Sleutel 7, de training Veerkracht, verenigt alles en brengt je terug bij jezelf. Tijdens de training Veerkracht gebruik je alle sleutels om de deuren te openen naar jouw bronnen van Vitaliteit en gevoelens van Welzijn. In een beproefd programma van 8 wekelijkse sessies van 2,5u richt jij je aandacht op de behoeften van jouw lichaam en geest en maak je bewuste keuzes. Je ontdekt jouw bronnen van Vitaliteit, Veerkracht en Wendbaarheid en leert hoe je deze kunt aanspreken, ook in turbulente tijden.


* mindfulness based stress reductie


Meer weten? bel of mail mij gerust, ik sta je graag te woord.

mobiel 06 22 936780 of joycelyn.bartlett@gmail.com

 

Wat anderen over de training zeggen;


Ik heb inzicht in mijn keuzemogelijkheden. Ik heb een enorme vrije ruimte gekregen om in te bewegen.

Ik wilde meer plezier ervaren en dat is hiermee zeker bereikt. De frisse blik is terug

Daar waar ik cursussen in deze categorie veelal als nogal abstract ervaarde, ervaarde ik deze cursus als heel begrijpelijk, duidelijk, verhelderend en inzicht gevend.

De trainer creëerde een sfeer van ontspanning, harmonie en vooral een veilige omgeving, waar iedereen zijn emoties kon tonen en laten gaan. Zo waren ook de cursisten zelf een bron van inspiratie.

Ik had vooraf aan de training regelmatig paniekaanvallen en lichamelijke pijnklachten vanwege mijn reuma. Ik kwam nauwelijks het huis meer uit. Tot mijn grote verrassing zijn de paniekaanvallen verdwenen, ik kan beter omgaan met mijn pijn, deze lijkt te zijn verminderd én ik heb een buitenlandreis geboekt. Iets wat ik in jaren niet heb gedurfd. Joycelyn ik ben je heel dankbaar!

bottom of page